Sverige

“PRESSMEDDELANDE: Skatteparadisfria kommuner bildar internationellt nätverk

http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/skatteparadisfria-kommuner-bildar-internationellt-naetverk-972068

PRESSMEDDELANDE: Malmö kan undanta skatteparadisbolag från upphandlingar

http://www.mynewsdesk.com/se/malmo/pressreleases/malmoe-kan-undanta-skatteparadisbolag-fraan-upphandlingar-1113591

Kalmar

I februari 2010 införde Kalmar kommun följande formulering i sin uppförandekod för hållbar upphandling: “Våra leverantörer får ej ha någon koppling till företag baserade i s.k. skatteparadis”.

KalmarUppforandekod

Code of Conduct for sustainable procurement in Kalmar municipality

Konkurrensverkets beslut 2013-03-06:

“Kalmar kommun bryter mot 1 kap. 9 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling – LOU – genom att i kommunens upphandlingar tillämpa ett krav att anbudgivare ska förbinda sig att följa en uppförandekod som i sin utformning inte är förenlig med principerna för offentlig upphandling.”

Konkurrensverkets_beslut_upphandling72-2012

Den 25 november 2014 fattade kommunstyrelsen i Kalmar beslut om en uppdatering av kommunens upphandlingspolicy och uppförandekod: “Våra leverantörer skall beskatta vinsten där den uppstår”. “Kalmar kommun förbehåller sig rätten att begära ut land-för-landredovisning, som ger en helhetsbild av leverantörens totala internationella verksamhet.”

http://www.kalmar.se/Demokrati/Styrdokument/Inkop-mm/

Malmö

I juni 2011 fattade kommunfullmäktige i Malmö följande beslut: “Vi förväntar oss att våra tjänsteleverantörer uppvisar hög affärsetik och bidrar till det gemensamma på samma sätt som andra företag. Därför vill vi undersöka om vi kan kräva att de inte får ha någon koppling till företag baserade i så kallade skatteparadis”. Läs mer:  http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/inga-pengar-till-skatteparadis/

I februari 2012 anordnade Malmö stad ett skatteparadisseminarium med kommunalrådet Carina Nilsson, representanter för Skatteverket, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Attac och en upphandlingsjurist från Malmö stad. Seminariet spelades in. Kan ses här: http://www.malmo.se/webbvideo?bctid=1707009035001

I april 2012 presenterades en kommunintern utredning som avrådde från förslaget ovan med hänvisning till LOU, Lagen om offentlig upphandling och till det faktum att det saknas  en definition av skatteparadis. Läs mer: http://www.sydsvenskan.se/Pages/ArticlePage.aspx?id=649306&epslanguage=sv

I augusti 2012 beslutade Malmö kommunstyrelse därför att tillsätta en ny utredning med uppdrag “att undersöka möjligheten för att antingen offentlighetsprincipen skall gälla för skattefinansierad verksamhet i välfärdssektorn eller att kunna ställa krav på ekonomisk insyn bl a för att undvika upphandling av företag kopplade till sk skatteparadis”.Läs mer: http://www.sydsvenskan.se/malmo/skampale-kan-hindra-skatteflykt

Debattartiklar av kommunalråden Carina Nilsson och Bertil Dahl m fl:

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/dags-for-skattjakt/

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/satt-stopp-for-flykten-till-skatteparadisen_8170486.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-vill-inte-bidra-till-skatteflykten_7507040.svd

http://www.dagensarena.se/opinion/debattorer-skydda-skattepengar-fran-att-hamna-i-skatteparadis/

Växjö

I mars 2012 fattade Växjö kommun följande beslut:

“Växjö Kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också beskattas i Sverige och att överföringar av kraftigt nedskrivna beskattningsbara vinster inom en eventuell koncern ej tillämpas, till exempel förs till så kallade skatteparadis. I synnerhet gäller detta vid anbud på tjänster.

Anbudsgivare är beredd att på upphandlande myndighets anmodan redovisa omsättning, vinst och hur mycket skatt som betalas i varje land där man har verksamhet.

Genom inlämnande av anbud anses anbudsgivaren vara införstådd med ovannämnda etiska krav”.